CVO of CBB eind 2018 VERPLICHT!


De nieuwe Binnenvaartwet van 1 juli 2009 stelt dat grote (plezier-) vaartuigen uiterlijk 30 december 2018 moesten zijn voorzien van een geldig Certificaat van Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) om op de binnenwateren te mogen varen, de zogenaamde CVO-CBB verplichting.

“Deze regels gelden ook voor zeegaande jachten die op het binnenwater varen.”

Overgangsregeling CVO-CBB eindigt dit jaar

Tijdens de 10-jarige overgangsregeling zijn nog lang niet alle jachten gecertificeerd. Het risico is dan dat u straks niet meer mag varen. Deze regels gelden ook voor zeegaande jachten die op het binnenwater varen.

blank

Vanaf 2019 keuring met geldende normen

Zolang de overgangsregeling van kracht was, konden bepaalde zaken worden gedispenseerd. Niet laten certificeren is in alle gevallen onverstandig.

“Het risico is dan dat u straks niet meer mag varen.”

Zonder CVO-CBB certificaat schip bijna onverkoopbaar

Zonder certificaat is het schip bijna onverkoopbaar aangezien de keuring vanaf 2019 volgens de dan geldende normen zal dienen plaats te vinden. Dit brengt meer kosten met zich mee dan het nog in 2018 regelen van de keuring en het verkrijgen van het CVO-CBB certificaat was.

“Zonder certificaat is het schip bijna onverkoopbaar.”

AIS wel of niet verplicht voor uw schip?

Indien u twijfelt over de AIS-verplichting i.h.k.v. het CVO of CBB voor uw schip, neem dan z.s.m. contact met ons op zodat we u kunnen informeren over de mogelijkheden.

_contact

Indien u vragen heeft of meer wilt weten over ons bedrijf, de producten, mogelijkheden of diensten, aarzel niet en neem contact met ons op.