_radio inspecties

_radio inspections

_radio inspecties worden bij SHIPTRON uitgevoerd door onze ervaren en getrainde inspecteurs die een neus hebben voor alle mogelijke technische radio-communicatie problemen die aandacht verdienen. Zij schrijven een uitgebreid rapport met betrouwbare adviezen en de meest efficiënte oplossingen

De rapporten in het Engels, Nederlands of Duits geven u een uitstekend inzicht in de huidige status en informeren u duidelijk over de te nemen acties. 

SHIPTRON Radio Inspecties services

Onze Radio Inspectie Service biedt complete tests voor radiostations aan boord van offshore installaties, schepen en wallocaties. SHIPTRON is uw dedicated radio inspecteur voor alle radio apparatuur.

Radio Inspectie conformity

SHIPTRON is uitstekend in staat all uw radio inspecties op offshore of wind farm installaties uit te voeren conform de Nederlandse Mijnbouwwet; NOGEPA richtlijn nr. 1 (Inspectie Telecommunicatiemiddelen) en scheepvaart conform SOLAS reglementen. Radio Inspecties worden uitgevoerd volgens toepasselijke richtlijn of het nu GMDSS, NOGEPA, SOLAS of non-SOLAS is.

Equipment to be inspected

 • VHF marine radio
 • VHF-DSC controllers
 • MF/HF SSB installations
 • MF/HF DSC controllers
 • Inmarsat equipment
 • EPIRB
 • SART 9Ghz
 • AIS
 • VHF handheld radio’s
 • PLB beacons
 • AIS-SART
 • AIS-MOB ‘s
 • AIS-EPIRB
 • AIS AtoN
 • Aeronautical VHF ground stations
 • Aeronautical N.D. ground beacons

Survey reports

We voorzien in radio inspecties en spectrum analyses (site scan) survey rapporten voor de klant in het Engels, Nederlands of Duits al naar gelang uw voorkeur.

_Radio Inspections by SHIPTRON are done by our very well trained and dedicated service technicians who are keen to discover all your technical radio problems and give a good advice to solve these reliable and cost-efficient.

Our reports, in English, Dutch or German give you a good insight on the current status and inform you clearly on the actions to be taken.

SHIPTRON Radio Inspection services

Our Radio Inspection Service offers complete tests for offshore and marine radio stations. We proof your equipment on board. SHIPTRON is your dedicated radio inspector for all your radio equipment on board.

Radio Inspection conformity

SHIPTRON is well equipped for radio inspections at offshore or wind farm installations conform the Dutch mining act and NOGEPA guideline no.10 (Inspectie Telecommunicatiemiddelen) and shipping conform SOLAS rules. Radio Inspections will be conducted conform GMDSS, NOGEPA, SOLAS, non-SOLAS whichever is applicable.

Equipment to be inspected

 • VHF marine radio
 • VHF-DSC controllers
 • MF/HF SSB installations
 • MF/HF DSC controllers
 • Inmarsat equipment
 • EPIRB
 • SART 9Ghz
 • AIS
 • VHF handheld radio’s
 • PLB beacons
 • AIS-SART
 • AIS-MOB ‘s
 • AIS-EPIRB
 • AIS AtoN
 • Aeronautical VHF ground stations
 • Aeronautical N.D. ground beacons

Survey reports

We provide radio inspection and spectral analysis (site scan) survey reports to the customer in English, Dutch or German language.

_al onze Radio Inspecteurs hebben geldige H.U.E.T. certificaten evenals NOGEPA 0.5A, VCA full certificate, OSA en perslucht EBS, Marcom-A en geldige medische papieren.

_site scans

Interferentie van radiofrequenties door andere elektrische apparatuur kan voorkomen op shore-based radio systemen en AIS equipment. Onze technici zijn getraind om de optimale locatie voor de antennes te vinden. Met behulp van spectrum analyses van alle verstoringen. Het uitgereikte rapport verklaart en adviseert u over oplossingen die deze onregelmatigheden wegnemen.

_Offshore Radiocommunicatie Surveys

Bij offshore installaties testen we alle marine en aëronautische radiocommunicatie apparatuur voor:

 • Platform-to-ship radiocommunicatie
 • Platform-on-board radiocommunicatie
 • Heli radiocommunicatie

_site scans

 

Interference of frequencies may occur by other electrical equipment at shore-based radio systems and AIS equipment. Our technicians are trained to find the optimal location for your antennas by spectral analysis of all frequency interruptions. The submitted report will explain and advice you with solutions to solve the irregularities.

_Offshore Radio Communication Surveys

For offshore installations we can proof all marine and aeronautical radio communication equipment for:

 • Platform-to-ship radio communication
 • Platform-on-board radio communication
 • Heli radio communication

_contact

If you have any questions or if you would like to know more about our company, products, capabilities or services, do not hesitate to contact us.