Vervang door titel van de download – zet gekopieerde url van pdf in veld 1e blok – kopieer direct download url voor de link op de pagina